Życie Uczelni nr 152

  Razem ku lepszej przyszłości

Rektor elekt prof. Krzysztof Jóźwik odbiera akt nominacji z rąk przewodniczącego zebrania wyborczego dr. inż. Piotr Woźniaka. Przygląda się tej chwili rektor prof. Sławomir Wiak.
Jacek Szabela

Prof. Krzysztof Jóźwik został rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024. Wybory odbyły się 8 lipca, z ponad miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów, które pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

   Politechnika Łódzka w rankingu CWTS Leiden 2020

.

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu CWTS Leiden. Klasyfikacja opiera się na złożonym zestawie wskaźników bibliometrycznych skoncentrowanych w 4 obszarach: wpływ naukowy (scientific impact), współpraca (collaboration), publikacje w otwartym dostępie (open access publishing) oraz udział kobiet w osiągnięciach badawczych uczelni (gender diversity).  Promocja w Meksyku i Kolumbii

Promocja PŁ z widokiem na Amerykę Łacińską

Centrum Współpracy Międzynarodowej, w ramach misji edukacyjnej NAWA, która odbyła się w Meksyku i Kolumbii, promowało studia na Politechnice Łódzkiej oraz współpracę z naszą uczelnią. Towarzyszyło temu wiele ważnych wydarzeń i spotkań, które pokazały duże zainteresowanie latynoskiej młodzieży studiami w Polsce.

   Wirtualny dzień otwarty dla cudzoziemców

Prowadzący transmisję na żywo: mgr Julia Skrzypkowska i dr inż. Grzegorz Liśkiewicz
Daria Bobovkina

2 lipca 2020 roku odbyła się I edycja TUL Open Day Online – internetowych drzwi otwartych, skierowanych do przyszłych, zagranicznych studentów Politechniki Łódzkiej. Podczas wydarzenia skupiono się, w głównej mierze, na promocji tzw. full-time studies, czyli studiów na pełen cykl.

 
  Ogólnopolskie konkursy z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkół – edycja 2019/2020

strona platformy

Podobnie jak w latach ubiegłych Politechnika Łódzka zorganizowała liczne konkursy z zakresu przedmiotów ścisłych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zmagania obejmowały: fizykę, matematykę oraz informatykę, a w przypadku uczniów szkół podstawowych również język angielski.

  Dla pacjentów ze stomią

logo projektu

PHIN Consulting Sp. z o.o. (lider) i Politechnika Łódzka (partner naukowy) zrealizowali projekt „STOMIA – ALERT - opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”. Na stworzenie narzędzi do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.