Wsparcie Biblioteki PŁ dla studentów i pracowników z Ukrainy

07-11-2022

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Politechniki Łódzkiej udostępniła na platformie WIKAMP kurs e-learningowy w języku ukraińskim „Електронна наукова література та джерела інформації”. Jest on tłumaczeniem kursu „Zarządzanie informacją naukową i literaturą”, opracowanego przez trzyosobowy zespół bibliotekarzy. Tekst został przetłumaczony przez Irinę Żuravlevą - dyrektorkę Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego.

Kurs składa się z siedmiu modułów, których celem jest przygotowanie do korzystania z literatury naukowej dostępnej elektronicznie, tworzenia własnego zbioru publikacji i wykorzystania go w procesie dydaktycznym i naukowym.

skan strony kursu .

Przegląd literatury

Zwraca uwagę na zagadnienie przeglądu literatury, który ułatwia przyswajanie treści przekazanych podczas zajęć; ich uporządkowanie na podstawie literatury prezentującej aktualny stan wiedzy. Kurs przygotowuje także do krytycznej analizy literatury, wypracowania własnego twórczego wkładu w naukę w postaci publikacji z wykorzystaniem menedżera do zarządzania bibliografią załącznikową.

Zasoby elektroniczne

W kursie przedstawiono licencjonowane zasoby elektroniczne dostępne dla społeczności PŁ: serwisy książek i czasopism pełnotekstowych oraz bazy danych. Zwrócono uwagę na naukowe źródła elektroniczne udostępniane w sposób otwarty (open access).

Prawo autorskie

Ponadto przybliżono zapisy prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego oraz prawa cytatu. Wyjaśniono zagadnienie otwartych licencji Creative Commons, które są jednym z narzędzi otwierających szersze możliwości korzystania z cudzych dzieł oraz publikowania własnych prac w sposób otwarty, z zachowaniem autorskich praw osobistych.

Opisy bibliograficzne

Omówiono narzędzie Mendeley przeznaczone do gromadzenia opisów bibliograficznych i pełnych tekstów publikacji oraz tworzenia aparatu naukowego w pracy pisemnej, w wybranym stylu cytowań. Przedstawiono także alternatywne narzędzia tworzenia opisów bibliograficznych.

Jedną z zalet kursu jest jego otwarty charakter – co oznacza, że można korzystać z wybranych modułów, z możliwością powrotu do kursu w dowolnym i dogodnym czasie. W kursie zastosowano interaktywne treści z wykorzystaniem platformy H5P oraz filmy ilustrujące zagadnienia kolejnych modułów.

Liczymy, że kurs w języku ukraińskim, podobnie jak kurs w języku polskim, wesprze społeczność w realizacji procesów dydaktycznych i naukowych.