Iwona Sójkowska, Biblioteka PŁ

  Wsparcie Biblioteki PŁ dla studentów i pracowników z Ukrainy

2022-11-07
skan strony kursu

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Politechniki Łódzkiej udostępniła na platformie WIKAMP kurs e-learningowy w języku ukraińskim „Електронна наукова література та джерела інформації”. Jest on tłumaczeniem kursu „Zarządzanie informacją naukową i literaturą”, opracowanego przez trzyosobowy zespół bibliotekarzy. Tekst został przetłumaczony przez Irinę Żuravlevą - dyrektorkę Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego.

  Otwarty dostęp do nauki

2018-05-09
W Bibliotece PŁ
Jacek Szabela

Zagadnienie wolnego dostępu do osiągnięć nauki staje się coraz bardziej istotne w działalności jednostek naukowych, a pracownicy naukowi coraz częściej są tego świadomi. Warto pamiętać, że odwołując się do pojęcia otwartej nauki, mamy na myśli otwarty dostęp (bez żadnych ograniczeń, np. finansowych czy technologicznych) m. in. do publikacji naukowych, danych badawczych, zasobów edukacyjnych czy oprogramowania.